آتش سوزی های گسترده در جنگل های پرتغال را ببینیدامروزه بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا و ترکیه با آتش سوزی های عظیم ناشی از امواج گرمای شدید دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس گزارش ها، حدود ۳۵۰۰ آتش نشان در تلاش برای خاموش کردن آتش در جنگل های پرتغال هستند. منبع: آخرین خبر