آخرین اخبار از افزایش حقوق خرداد ماه بازنشستگان


پرداخت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی از روز گذشته در استان آغاز شد.

به گزارش صبح امروز، با توجه به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان عزیز در سال ۱۴۰۱ به سازمان تامین اجتماعی و اعلام پیش پرداخت زمان واریز به دلیل مابه التفاوت حقوق خردادماه، افزایش حقوق خرداد ماه آغاز شد. . دیروز و در چند روز آینده دولت به پایان می رسد.

با توجه به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق ۱۴۰۱ بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی و اعلام قبلی زمان واریز مابه التفاوت حقوق خرداد ماه، افزایش حقوق خرداد ماه به صورت استانی از دیروز و در آینده پرداخت خواهد شد. چند روزه در سراسر کشور .. تکمیل می شود

. همچنین بازنشستگانی که واریز آنها به حساب هایی غیر از بانک رفاه صورت می گیرد، کل حقوق و مابه التفاوت آن را ۳۰ خرداد دریافت می کنند.

لازم به ذکر است فرآیند پرداخت این ماه همانند روال عادی و لیست حروف الفبا از ۱۹ خرداد آغاز شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.