آخرین رکورد ملی وزنه برداری به ثبت رسید


به گزارش خبرگزاری مهر، رکوردگیری ملی پوشان وزنه برداری کشورمان برای بازی های کشورهای اسلامی در حالی برگزار شد که در آخرین تمرین اردونشینان دو ملی پوش به صورت غیر رسمی موفق به شکستن این رکورد شدند.
بر این اساس مصطفی جوادی وزن ۸۱ کیلوگرم در حرکت دوضرب توانست ۲۰۹ کیلوگرم وزنه بزند که یک کیلو بیشتر از رکورد دوضرب جهان است.
رسول معتمدی نیز به طور غیر رسمی یک کیلوگرم و در مجموع سه کیلوگرم رکورد دوضرب جهان را شکست.
این دو وزنه بردار قرار است در بازی های کشور اسلامی به این رکورد حمله کنند و ثبت نام رسمی کنند.
بر اساس این گزارش، نتایج رکورد ملی وزنه برداری به شرح زیر است:
دسته حافظ قشقایی ۶۷ کیلوگرم: ۱۲۵ یک ضرب، ۱۷۰ دوضرب و مجموعا ۲۹۵ کیلوگرم
دسته ۸۱ کیلوگرم، مصطفی جوادی: ۱۶۵ یک ضرب و ۲۰۹ دو ضرب و در مجموع ۳۷۴ کیلوگرم (شکستن غیررسمی یک کیلوگرم رکورد جهانی دو ضرب).
دسته ۸۱ کیلوگرم حسین سلطانی: ۱۶۰ ضرب یک ضرب، ۱۹۰ ضرب دو ضرب و مجموعا ۳۵۰ کیلوگرم
دسته ۹۶ کیلوگرم رضا بیرالوند: ۱۷۰ ضرب یک ضرب، ۲۰۰ دو ضرب و مجموعا ۳۷۰ کیلوگرم
دسته ۱۰۲ کیلوگرم، رسول معتمدی: رکورد ۱۸۳ یک ضرب، ۲۳۲ رکورد دوضرب و ۴۱۵ کیلوگرم مجموع (شکستن رکورد جهانی یک کیلوگرم دو ضرب و ۳ کیلوگرم در مجموع)
رکورد دوضرب جهان: ۲۳۱ کیلوگرم، رکوردی که توسط فدراسیون جهانی ثبت شده است که هیچکس موفق به شکستن آن نشده است.
رکورد کل جهان: ۴۱۲ کیلوگرم، رکورد فدراسیون جهانی که هیچکس موفق به شکستن آن نشده است.
دسته ۱۰۲ کیلوگرم امیرالحقیقی: ۱۶۶ ضرب یک ضرب، ۲۱۰ ضرب دو ضرب و مجموعا ۳۷۶ کیلوگرم
دسته ۱۰۹ کیلوگرم پیمان جان : ۱۷۷ تک ضرب ۲۱۰ دو ضرب و مجموعا ۳۸۷ کیلوگرم
دسته ۱۰۹ کیلوگرم مهدی کرمی: ۱۷۵ ضرب یک ضرب، ۲۲۰ دوضرب و مجموعا ۳۹۵ کیلوگرم
دسته علیرضا یوسفی ۱۰۹+ کیلوگرم: ۱۸۵ حرکت یک ضرب، ۲۴۰ دوضرب و مجموعا ۴۲۵ کیلوگرم