آذری جهرمی: جایگاه مردمان در ساختار ایمنی کجاست؟


محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات مقامات دوازدهم در کانال تلگرامی شخصی نوشت: وسط سراسری دنیای آنلاین ما، وزارت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای دولتی همراه خود پیش نویس جدید این ساختار موافق هستند. در دوره ها خانه این کمیته مقرر شد تصویب ساختار تأمین: مکان اسراء ایران

آذری جهرمی: جایگاه مردم در طرح حفاظت کجاست؟

اصولاً بیاموزید:

پرس و جو: جایگاه «مردمان» چیست؟

در یک واحد اتفاق غیر معمول، در یک واحد جایگزین، بیش اجتناب کرده اند ۱.۵ میلیون نفر طوماری را در اینترنت مکان کمپین برای بحث و جدال همراه خود این لایحه امضا کردند.

۲۳۲۱۷