آماری کدام ممکن است مسی رونالدو را له می تدریجی! / عکس


به گزارش خبرگزاری اطلاعات تحت وب، پول بیشتر است هر دو ثروت؟ مسی بیشتر است هر دو رونالدو؟ اینها ۲ مورد اجتناب کرده اند پرتکرارترین سوالات سالهای فعلی هستند کدام ممکن است باقی مانده است پاسخی برای او یا او {وجود ندارد}.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم رونالدو اجتناب کرده اند گروه هایی کدام ممکن است همراه خود آنها ستاره شده بودند کنار شدند، همراه خود این تمایز کدام ممکن است رونالدو به گروه زودتر شخصی بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسی به پاری سن ژرمن سر خورد.

تعدادی از روز پیش کدام ممکن است رونالدو مقابل نوریچ هت تریک کرد، سودآور شد یکی اجتناب کرده اند گل های شخصی را همراه خود ضربه ایستگاهی به ثمر برساند.

جلب توجه اینجاست کدام ممکن است این مقدماتی گل رونالدو اجتناب کرده اند ضربه ایستگاهی در سه سال قبلی بود! با این حال مسی رکورد قابل توجهی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه سال قبلی ۲۱ گل اجتناب کرده اند ضربات ایستگاهی به ثمر رسانده است.

صبح /// آماری که مسی با آن رونالدو را له می کند!  / عکس

تا حد زیادی بیاموزید:

بهترین دروغ رادوشوویچ کسب اطلاعات در مورد سراسری پوش ایرانی فاش شد

فرمول لوتار متیوز برای صعود ایران به جام جهانی

نیکنام: آسیا اجتناب کرده اند فردا آغاز تبدیل می شود!

۲۵۳۲۵۱۴