آمار مالی آمریکا به داد طلا رسید!/ قیمت طلا سر گرفتقیمت اونس طلا در امروز، روندی صعودی را تخصص کرد. پیش‌سوراخ بینی‌های درگیر‌کننده اجتناب کرده اند بلند مدت اقتصاد آمریکا، برخی آمارهای مالی ۹ چندان دلگرم‌کننده مجددا این فلز را به پناهگاه سرمایه‌ها بدل کرده است. همراه خود این جاری برخی تحلیل‌پرهزینه همراه خود ملاحظه به پوشش‌های آتی فدرال‌رزرو پیش‌سوراخ بینی می‌کنند کدام ممکن است به بیشتر احتمال دارد طلا در روزهای آتی هفته‌ای همراه خود بازدهی عقب کشیدن را در روزهای آتی در پیش داشته باشد.

در بازارهای جهانی هر اونس طلا ۰.۶ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۹۰۵.۶۷ دلار رسید، با این حال به همان اندازه کنون {در این} ماه حدود ۱.۶ سهم کاهش داشته است. قیمت طلای آمریکا نیز همراه خود ۰.۹ سهم افزایش به ۱۹۰۸.۱۰ دلار رسید.

به آموزش داده شده است ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی در DailyFX، رقم ناامیدکننده ساخت ناخالص خانه آمریکا ممکن است به همان اندازه حدود به دوچرخه محرکه طلا تغییر شود.

اسپیواک بااین جاری تاکید کرد: این امر شاید به طلا کمکی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار را یک زمان کوتاه عقب براند، با این حال من می خواهم پیش بینی ندارم کدام ممکن است این حرکت ها یکپارچه یابد.

افسران فدرال رزرو حول قالب‌هایی برای تسریع سرعت افزایش نرخ بهره در سال جاری همسو شده‌اند، با این حال با اشاره به اینکه چه تصمیمی می‌تواند مانع اجتناب کرده اند حرکت اقتصاد {به سمت} قوز کردن شود، همراه خود هم اختلاف تذکر دارند.

نرخ‌های بهره مختصر‌مدت بعدی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازده اوراق قرضه، ارزش جایگزین نگهداری شمش همراه خود بازده صفر را افزایش می‌دهد. همراه خود آسانسور بازدهی دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خزانه داری ۱۰ ساله آمریکا {در این} ماه، قیمت طلا {به سمت} اولین سهم کاهش ماهانه شخصی در سال ۲۰۲۲ حرکت کرد.

دلار مقاوم تر باعث تبدیل می شود طلای همراه خود قیمت دلار برای سایر دارندگان پول خارجی افسون کمتری داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵