آمریکا: مبارزه در اوکراین تمدید شده می تواند




جیک سالیوان: رئیس جمهور اجتناب کرده اند اینکه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولادیمیر پوتین تصمیم گرفت هستند هویت اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت بی طرفانه آن را پاک کنند، تحسین کرده است.