آیا حل پوسته تخم مرغ در سرکه سرکه را منبع کلسیم می کند؟ : تغذیه


من در مورد پوسته تخم مرغ به عنوان منبع کلسیم خواندم و به بافت آن علاقه ای نداشتم.

متوجه شدم که پوسته تخم مرغ را می توان در سرکه حل کرد ، که اگر به درستی درک کنم ، باعث واکنش شیمیایی می شود که CA H20 و CO2 تولید می کند. من در مورد مصرف کلسیم به عنوان یک ماده معدنی خالص چیزی پیدا نکردم زیرا معمولاً به عنوان فسفات یا کربنات مصرف می شود.

فقط می خواستم بدانم که آیا حل شدن پوسته تخم مرغ در سرکه ای که برای سس تند استفاده می کنم ، آنها را منبع خوبی از کلسیم می کند یا این که به نوعی کلسیم را نفی می کند یا غیر قابل جذب می شود یا چیزی. من امیدوار بودم کسی اینجا را بشناسد زیرا من در پیدا کردن اطلاعات در موتورهای جستجو مشکل دارم.

دیدگاهتان را بنویسید