ابزارهای پذیرش آنلاین در هدف نزولی / انبساط نزولی ۱۹٪ در مارس ۱۴۰۰


بولتن شماره ۸۱ آشکار شد

فینال گزارش مالی شبارک حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است تجهیزات های پذیرش وب مبتنی بر در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۰ انبساط عقب کشیدن ۱۸.۷۹ درصدی را تخصص کردند کدام ممکن است انواع پذیرندگان سلولی در همین مدت با کاهش عقب کشیدن ۳۲.۵۱ درصدی در کنار بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بولتن مالی شاپرک شماره ۸۱ در مارس ۱۴۰۰ آشکار شد.

بر مقدمه این گزارش، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، ۳۶۰۵ میلیون تراکنش به قطعا ارزش آن را دارد ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۰ میلیارد ریال در وب تیز کردن دیجیتال مقوا تکمیل شد کدام ممکن است نسبت به بهمن ماه اجتناب کرده اند تذکر انواع ۱۱.۸۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر قطعا ارزش آن را دارد ریالی ۱۶.۹۵ سهم افزایش داشت.

معامله شبارکی

پیشنهادات اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه خیلی شبیه سال ۱۳۹۹ اجتناب کرده اند تذکر انواع ۶۱.۱۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریالی ۷۸.۲۷ سهم افزایش داشته است.

انبساط دقیق قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات شبرکی

ارزش اسمی معاملات

قطعا ارزش آن را دارد اسمی پیشنهادات اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه در گذشته با انبساط ۹۵.۱۶ درصدی در کنار بود در حالی کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد دقیق پیشنهادات انبساط ۴۷.۱۵ درصدی را تخصص کرد.

کار کردن جامعه شاپرک در dishing out گیرنده ها

انواع کل گجت های شاپرکی نسبت به بهمن ماه عقب کشیدن ۴.۵۳ سهم افزایش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت این اصلاح کاهش عقب کشیدن ۱.۴۵ درصدی انواع کارتخوان های فروشگاهی به نظر می رسد مانند است.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به بهمن ۱۴۰۰ انبساط عقب کشیدن ۱۸.۷۹ درصدی را تخصص کردند.

انواع پذیرندگان سلولی در مدت خیلی شبیه با کاهش عقب کشیدن ۳۲.۵۱ درصدی در کنار بود.

ابزار پذیرش اینترنتی

انبساط عقب کشیدن ۱۸.۷۹ درصدی برای ابزارهای پذیرش وب مبتنی بر در یک واحد ماه وجود داشت، در حالی کدام ممکن است در گزارش مالی فوریه شاهد بالاترین رکورد عقب کشیدن ۵۰.۱۱ بودیم.

به عبارت تولید دیگری، ابزارهای پذیرش وب مبتنی بر رکورد عقب کشیدن نزدیک به ۶۸ سهم را طی ۲ ماه قبلی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لاغر نزولی قرار دارند.

کاهش انواع درگاه های تیز کردن {به دلیل} وجود تحت فشار این امر را می توان دلیلی برای انبساط عقب کشیدن ابزارهای پذیرش وب مبتنی بر دانست.

آثار این اقدام علیرغم ادعای نمایندگی ها مبنی بر پذیرش این تصویر، انصافاً مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه تیز کردن را تحمل تاثیر قرار داده است.