اجرای نمایش “جنبش جنگل” در برج میلاد – تئاتر آنلاین


تهران- مراسم «نهضت جنگل» با بازخوانی بخشی از نبرد میرزا کوچ جنگلی در برج میلاد برگزار شد.

به گزارش تئاتر آنلاین، عصر چهارشنبه در اولین جلسه کنگره بین بین المللی نمایش میرزا کوچک “جنبش جنگل” بازخوانی بخشی از دوئل ها اجرای میرزا کوچ جانی در برج میلاد.