اجرای ۳۰ حاضر خیابانی در عوامل مختلف تهران – تئاتر وب مبتنی بر


به رویداد ماه مبارک رمضان، مدیریت زیبایی شناختی هنری جهان ۵ این سیستم «شکیبا» را برای ۳۰ حاضر خیابانی برگزار می تنبل.

به گزارش تئاتر اینترنتی به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری تحلیلی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری، «شکیبا» عنوان ویژه این سیستم ای است کدام ممکن است همزمان با ماه مبارک رمضان به همت گروه زیبایی شناختی هنری شهرداری تهران برگزار تبدیل می شود. این سیستم “بار آستان جانان” در قالب ۳۰ حاضر خیابانی اجتناب کرده اند ۲۴ لغایت ۱۰ فروردین در شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محل فرهنگسراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه های مترو.

وی تفریحی های «صابر» مجتبی خلیلی، «رهایم نکن» به کارگردانی حسنا قبادی، «مقاله بورن ۸۴» به کارگردانی مهدی صالح یار، «کوما» به کارگردانی ابراهیم رحیمی، «صابرین» به کارگردانی مرتضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیلیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعقیب.» شهاب کارگردانی راحیل شخصی را بر عهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن ۶ حاضر برگزیده شده «شکیبا» را در ۳۰ اقدام در مناطق مختلف تهران اجرا خواهد کرد.

وضعیت های باز شده برای اجرای این اجراها عبارتند اجتناب کرده اند: فرهنگسرای خاوران، عترت، تهران، حیاط پشتی موزه قصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگسرای مترو (در ایستگاه های مختلف شهری) کدام ممکن است طبق پروتکل های بهداشتی میزبان ساکنان تهرانی خواهند بود.

کنجکاوی مندان می توانند جهت کسب داده ها اصولاً در خصوص زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت اجراها کدام ممکن است به صورت حضوری دیده شده است با شماره تلفن ۴۴۰۵۸۹۰۰ (دبیرخانه شکیبا فرهنگسرای فردوس) تصمیم حاصل نمایند.