احتمال ضربه زدن به بهرام افشاری {در خانه} / عکس


بهرام افشاری همراه خود تخلیه عکسی اجتناب کرده اند شخصی، اظهار تذکر جالبی دانستن درباره کسب درآمد در سینمای ایران کرد.

به گزارش صبح صبح، «سگ بند» همراه خود فروشی بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان باعث شده بهرام افشاری در ردیف بازیگران پولساز ایرانی قرار بگیرد.

شانس در خانه "بهرام افشاری" / تصویر

بهرام افشاری متولد ۶ خرداد ۱۳۶۶ در همدان بازیگر است.

وی در منطقه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز تحصیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر دانشجوی منطقه انجام دادن دانشکده آزاد تهران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند قدترین بازیگر ایرانی محسوب تبدیل می شود.