احیای دوبار از قلعه امیر / عکس


ورزشگاه قاسم سلیمانی سیرجان کدام ممکن است برای اولین بار در حضور هواداران میزبان گلگهری بود، روز قبل از امروز میزبان زیباترین دیدارهای بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکمین فاصله فوتبال ایران بود. دوست ندارم پیش بینی قعرنشین های لیگ برتر کدام ممکن است انگیزه زیادی برای ناپایدار اجتناب کرده اند کلاس شانزدهم دارند، توفانی ورزشی را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ۲ گل امیرحسین نعمتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتضی حسین زاده در دقایق ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ پیش سر خورد.

این نتیجه ای بود کدام ممکن است امیر گلیناوی تحت هیچ شرایطی نتوانست آن را تحمل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی در گذشته اجتناب کرده اند بالا ورزشی در نیمه اول انتخاب گرفت بنویدی آچوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی تکیری را متنوع علی علیزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد موسوی تنبل. ۲ اصلاح تحمیل شد کدام ممکن است نیمی اجتناب کرده اند مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی های سرجانی پاسخ دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ثانیه های پایانی ۴۵ دقیقه اول اختلاف را کاهش دادند.
در نیمه دوم این شاگردان سید عباسی بودند کدام ممکن است توانستند در دقیقه ۵۸ توسط ابوالفضل اوکاشا برای سومین بار دروازه جلگهر را باز کنند با این حال معلم کهنه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژول گهر بار تولید دیگری به کار بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایان را اضافه کرد. مصلح، مرتضی تبریزی. ردا شکاری سعی کرد با اصلاح لحن هجومی تیمش را جبران تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید به شما گزینه بدهد امتیازات مناسب مسابقه را به بازو آورد.

احیای دوبار قلعه امیر / عکس

امتحان شده شاگردان امیر گلیناوی تنها در دقیقه ۸۵ به ثمر نشست با این حال {در این} دوم این ضربه کرنر سعید صادقی با ضربه بالا استنلی کی بود. روشه برای افزایش انگیزه گلگوار برای رنگ آمیزی مسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برداشتن آن. وقتی مرتضی تبریزی با پاس خوشایند سعید صادقی تیمش را نجات داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل گهر را {در خانه} اجتناب کرده اند شکست نجات داد، هدر سر خورد.

آنچه قابل ملاحظه است رفتار مرتضی تبریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرشید باقری پس اجتناب کرده اند به دست آوردن گل جذب می کند است: جایی کدام ممکن است با بیرون ملاحظه به بازگشت خارق العاده خدمه، بلافاصله سعی می کنند توپ را اجتناب کرده اند روی دروازه پوست بکشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وسط پایین منتقل کنند تا ورزشی اجتناب کرده اند بالا گرفته شود. به این انجمن هم تیمی های شخصی برای زدن گل چهارم انگیزه تحمیل می کنند.

در واقع نباید آنقدر سن داشته باشید کدام ممکن است بازگشت های جنون آمیز خدمه های امیرگله نوو در دقایق پایانی مسابقه را از ذهن خود بیرون کنید. این معلم اگرچه تعدادی از سالی است کدام ممکن است نتوانسته رفتار همیشگی شخصی یعنی قهرمانی در لیگ برتر را تکرار تنبل، با این حال با کسب ۵ عنوان قهرمانی (سه قهرمانی با استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بولتن با سپاهان) همچنان پرافتخارترین معلم گذشته تاریخی لیگ برتر است. روحیه زیادی در تیمش اجتناب کرده اند بازو نداده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است می شد بازیکنانش در امتحان شده برای گلزنی بودند تا اینکه داور ورزشی را سوت زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه آن اختراع اصطلاح از قلعه زمان برای این معلم بود. اصطلاحی کدام ممکن است در ادبیات فوتبال ایران پرکاربرد است، دیروز در دیدار گل گهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرکدرو شاهد مقدمه آن بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ورزشی دقایقی تا حد زیادی اندازه بکشد، احتمالاً گل پیروزی به ثمر رسیده است.

احیای دوبار قلعه امیر / عکس

تا حد زیادی بیاموزید: