اختتامیه اولین جشنواره سراسری سخنرانی – اسلاید شواختتامیه اولین جشنواره ملی سخنرانی با سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، علی بخشی زاده نماینده صدای رسانه ملی، دکتر محمدجعفر محمدزاده رئیس رادیو ایران و رئیس شورای حفاظت از زبان فارسی، معاون صدای رسانه ملی، مدیر ارشد رسانه ملی و در با حضور جمعی از دانش پژوهان و استادان زبان و ادبیات فارسی از فرهنگستان ها و مراکز علمی و پژوهشی. زبان و ادبیات فارسی مهمانانی از کشورهای فارسی زبان پیشکسوتان رادیو امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه همزمان با گرامیداشت روز قلم در استودیوی شماره یک ساختمان رادیو شهدا برگزار شد. بودن.