ارائه تسهیلات قرض الحسنه پرستاری در بانک ملت


پس از نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) بند ۲ تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و در اجرای ماده (۱۰) قانون خانواده و جوانان. بانک ملت برای حفاظت دستور داد تسهیلات زایمان بدهد.

به گزارش پایگاه اینترنتی تفهم آنلاین، گروه هدف تسهیلات مهدکودک، پدران فرزندان متولد ایران در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ هستند که از طریق ve-bank.pbn.net به بانک معرفی شدند.

بر اساس این گزارش سقف تسهیلات فرزندآوری برای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۳۶ ماهه، برای فرزند دوم ۴۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۴۸ ماهه، برای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال و و. بازپرداخت ۶۰ ماهه، برای فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون ریال و با بازپرداخت ۷۲ ماهه و فرزند پنجم پس از یک میلیارد ریال و با بازپرداخت ۸۴ ماهه در نظر گرفته شده است.
تسهیلات زایمان بدون نیاز به ودیعه و با مهلت شش ماهه برای شروع اقساط پرداخت می شود.
بر این اساس، متقاضیان واجد شرایط برای متولدین اوایل فروردین ۱۴۰۰ به بعد و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند می توانند درخواست خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند.