ارزیابی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از علل «حرکت کند روسیه در جنگ اوکراین»
اگر به شهرک های جدا شده تکیه کنید، در روزهای اولیه جنگ، پشتیبانی خود را از دست می دهید، بنابراین اکنون همه ارتش ها آماده استقرار هستند. مفهوم این مدل این است که ما به تحرک نیاز داریم، بنابراین چابکی و تحرک در یک سیستم آماده در نظر گرفته می شود.