از انتشار ویرایش دوم رساله ققنوس تا تأسیس مرکز توسعه متوارس توسط یک بانک ایتالیایی.


بانک سینا با دریافت سبد سهام ۳.۹۳۰ میلیارد ریالی بخشی از مطالبات خود از بنیاد معلولان را تثبیت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از «سندباکس» بانک مرکزی گفت: استفاده از فناوری های نوین بستر مناسبی برای اصلاح عملیاتی ساختار بانکی است.