از دست دادن زندگی بیش اجتناب کرده اند ۶ میلیون کرون در سیاره/ آمریکا همچنان در صدر فهرست قرار دارد


بر ایده آمار مناسب، آمریکا همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۸۱.۹ میلیون مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون مبتلا همچنان در صدر فهرست قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند پس اجتناب کرده اند آمریکا همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۴۳ میلیون نفر در رتبه دوم جهان قرار دارد. اجتناب کرده اند تذکر میزان عفونت.

انواع قربانیان به کووید-۱۹ در برزیل اجتناب کرده اند مرز ۳۰ میلیون نفر قبلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر سومین ملت جهان اجتناب کرده اند تذکر بیشترین انواع مبتلا است.

در عین جاری، برزیل همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۶۶۰ هزار کشته پس اجتناب کرده اند آمریکا همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۶۶۰ هزار کشته، دومین مبتلا کویت همراه خود ۱۹ نفر در سیاره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن هند همراه خود ۵۲۱ هزار نفر بیشترین انواع از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را در کرون به گزارش رسانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک آمار جهانی است. فهرست

علاوه بر این در اروپا، روسیه همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۳۷۰ هزار مبتلا، بالاترین از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند عروق کرونر را در بین کشورهای قلمرو دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین ملت جهان همراه خود بیشترین میزان از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند این بیماری است.

فرانسه علاوه بر این دارای رکورد بیش اجتناب کرده اند ۲۶.۲ میلیون مورد در قاره بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین بیماری عروق کرونر روده ها در سیاره است.

این سیستم جهانی ویروس کرونا

بر ایده جدول {به روز} شده در پایگاه جهانی، انواع قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان این بیماری در ده کشوری کدام ممکن است بیشترین آمار را به همان اندازه کنون به گزارش رسانده اند، صبح درست در این لحظه چهارشنبه بر ایده گزارش های مناسب به رئوس مطالب زیر است:

مرگ بیش از 6 میلیون کرون در جهان/ آمریکا همچنان در صدر فهرست قرار دارد

علاوه بر این ایران در جاری حاضر همراه خود مجموع ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۰ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۷ فوتی ناشی اجتناب کرده اند بیماری کووید ۱۹، رتبه پانزدهم را در بین کشورهای دارای بیشترین بیماری های عروق کرونر روده ها دارد.

طبق آمار فوق، پس اجتناب کرده اند آمریکا، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل تاکنون در فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، ایتالیا، ترکیه، کره جنوبی، اسپانیا، ویتنام، آرژانتین، هلند، ایران، ژاپن، کلمبیا، اندونزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان قرار دارند. . مکزیک، اوکراین، استرالیا، مالزی، اسرائیل، اتریش، بلژیک، جمهوری چک، تایلند، آفریقای جنوبی، فیلیپین، پرتغال، پرو، کانادا، سوئیس، شیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونان نیز بیش اجتناب کرده اند سه میلیون مورد را گزارش کرده‌اند.

نرخ ابتلا به ویروس کووید-۱۹ کدام ممکن است تاکنون به ۲۲۵ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو {در سراسر} جهان سرایت کرده است، همچنان در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بیماری همچنان {در سراسر} جهان مبتلا می‌گیرد.

{در این} لینک، آمار از واقعی شیوع ویروس کرونا در سیاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدول تشکیل تمامی عمیق آماری در تمامی ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق حاوی به کرونا به‌روزرسانی می‌شود.

اصولاً بیاموزید:

بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون نفر {در سراسر} جهان بر تأثیر کرونا جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند

۴۷۷