استاندار: کاهش ۴۴ درصدی تصادفات خیابان ای در استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاریبه گزارش پایگاه خبری الکترونیک شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی استانداری، غلامعلی حیدری ۲۱ فروردین ماه در مونتاژ ستاد گروه ارائه دهندگان مسافرتی چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری با ردیابی به ورود بیش اجتناب کرده اند سه میلیون مسافر وی در بازدید به استانداری در ایام سفر نوروزی اظهار داشت: خوشبختانه بدون در نظر گرفتن افزایش محسوس تردد مسافران به استانداری، شاهد کاهش دیدنی تصادفات رانندگی در محورهای مواصلاتی استانداری بوده ایم.

فرماندار شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری افزود: بر ایده آمار حاضر شده اجتناب کرده اند سوی تجهیزات های مربوط به حوادث خیابان ای، انواع فوتی های ناشی اجتناب کرده اند تصادفات رانندگی در استان در سفر نوروزی است. ۴۴ نسبت کاهش یافته است گذراندن بود.

وی با تاکید بر اینکه یکی اجتناب کرده اند مهمترین وظایف مسئولان خدمت رسانی به افراد است، اظهار داشت: اعضای ستاد ساماندهی ارائه دهندگان بازدید در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری برای سفر عید سعید فطر کنار هم قرار دادن شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همایشی با حضور ۱۰ هزار شهید برگزار کنند. اجتناب کرده اند محله عشایری ملت. اردیبهشت امسال به میزبانی فرمان سفر تابستانی را برای خدمت رسانی به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران داشته باشیم.

حیدری تاکید کرد: روحیه بازدید کننده نوازی افراد شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در ملت زبانزد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه در سفر نوروزی استان اجتناب کرده اند مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی استقبال خوبی شد.

استاندار چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری در ادعا ای با خاص اینکه معامله با بیماری های سفرهای نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه حاضر ارائه دهندگان به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در استان حیاتی است، اظهار داشت: این مشکلات باید بدون در نظر گرفتن سریعتر برطرف شود تا شاهد باشیم. سفرهای ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص در سفر جلو. در استان

وی با ردیابی به ایجاد از واقعی عوامل حادثه خیز در محورهای مواصلاتی شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، تصریح کرد: در بازدید رئیس جمهور به استان می توان برای تعمیر عوامل حادثه خیز، استقرار پایگاه کاهش خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف از دستگاه در کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات های مختلف اعتباراتی را تامین کرد. مناطق خدماتی

حیدری در طولانی مدت اظهار داشت: باید تمام امتحان شده شخصی را برای حاضر ارائه دهندگان جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت جان افراد انجام دهیم.

به گزارش شهاب قدی – مدیرکل بازرسی، مدیریت انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور حقوقی استان های شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری با تعیین مقدار کمیته ارائه دهندگان بازدید در استانداری؛ کمیته حراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی رتبه اول، کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی رتبه سوم را کسب کردند. به دست آورد شد.

۴۸