استاندار گیلان اجتناب کرده اند چالش های آبرسانی شهرستان تالش بازدید کرد


استاندار گیلان در بازدید به شهرستان تالش اجتناب کرده اند چالش های آبرسانی این شهرستان بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک در جریان پیشرفت های صورت گرفته از آنها قرار گرفت.
به گزارش وبسایت وب مبتنی بر درک نیوز؛ {در این} بازدید کدام ممکن است جمعی اجتناب کرده اند مسئولان شهرستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستانی نیز حضور داشتند، اجتناب کرده اند چالش های آبرسانی شهرستان تالش اجتناب کرده اند جمله سد لاستیکی کرکانرود تالش، چالش چاه فلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده سوئیچ آب شرب تالش بازدید شد. وحید خرمی رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو ای گیلان در بازدید اجتناب کرده اند سد لاستیکی کرگانرود تالش ذکر شد: این سد نزدیک به ۶۰ نسبت در جاری اجراست. وی افزود: سد لاستیکی کرگانرود تالش در فصل زراعی بخشی اجتناب کرده اند آب حاصل اجتناب کرده اند بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهکشی پایین‌های کشاورزی را ترکیبی‌آوری می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه بلعیدن پایین‌های کشاورزی در ۲ سوی رودخانه کرگانرود می‌شود. خرمی ذکر شد: احداث سد لاستیکی کرگانرود تالش موجب رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آبیاری حدود ۲۴۱۰ هکتار اجتناب کرده اند شالیزارهای قلمرو تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی این سد سالانه حدود ۲۶ میلیون مترمکعب است. مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو ای گیلان علاوه بر این در بازدید اجتناب کرده اند چالش چاه فلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن جاده سوئیچ آب شهرستان تالش ذکر شد: هدف اجتناب کرده اند اجرای این چالش تامین آب شرب شهر تالش {است تا} آب به مخزن بی نظیر شهر متصل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مخزن بی نظیر شهر متصل شود. رفع ضرر آب شرب شهرستان تالش وی افزود: جاده سوئیچ آب در شهرستان تالش ۵۱ نسبت پیشرفت داشته است.