استفاده آلمان اجتناب کرده اند سیستم تیز کردن برای گرفتن بنزین روسیه


یکی اجتناب کرده اند بهترین نمایندگی‌های قدرت در آلمان مشاوره است کدام ممکن است برای خریداری بنزین روسیه با استفاده اجتناب کرده اند عالی سیستم تیز کردن کنار هم قرار دادن می‌شود با این حال منتقدان می‌گویند اینکار تحریم‌های اتحادیه اروپا را تضعیف می‌تنبل.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، یونیپر می‌گوید پول بنزین را با سیستم تیز کردن کدام ممکن است یورو را به روبل بدل می‌تنبل تیز کردن خواهد کرد.

اینکار قصد کردن پذیرش تقاضا کرملین برای انجام کلیه پیشنهادات به واحد پول روسیه است.

بنا به گزارش‌ها سایر نمایندگی‌های قدرت در اروپا هم در خلال اولویت اجتناب کرده اند برداشتن در دسترس بودن، برای امتحان کردن این کنار هم قرار دادن می‌شوند.

یونیپر ذکر شد چاره‌ای ندارد با این حال ذکر شد همچنان تابع تحریم‌های اتحادیه اروپاست.

عالی سخنگو به بی‌بی‌سی ذکر شد: به تذکر ما می خواهیم استفاده اجتناب کرده اند این تکنیک تیز کردن {مطابق با} قوانین تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل روسیه باشد.

برای نمایندگی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آلمان به طور گسترده بالقوه نیست کدام ممکن است در مختصر مدت با بیرون بنزین روسیه بالا کنیم؛ این پیامدهای شدیدی برای ملت ما می تواند داشته باشد.

روسیه در ماه مارس ذکر شد کدام ممکن است کشورهایی کدام ممکن است رفتار غیردوستانه دارند باید پول نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را به روبل بپردازند.

آن تماس بعد اجتناب کرده اند تحریم‌هایی کدام ممکن است غرب {به دلیل} حمله روسیه به اوکراین اعمال کرده‌ گرفته شد.

براساس آن اصل، واردکنندگان ecu باید در نظر گرفتن “گازپروم موسسه مالی” – بازوی تجاری گازپروم در سوئیس – یورو یا دلار واریز کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد آن را در یک واحد حساب تولید دیگری در روسیه به روبل تغییر کنند.

کمیسیون اتحادیه اروپا هفته پیش ذکر شد کدام ممکن است اگر مصرف کنندگان بنزین روسیه بتوانند پردازش پول را به صورت یورو مناسب کنند ناقض تحریم‌ها نخواهند بود.

با این وجود ادامه دارد ابهاماتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرف کمیسیون اتحادیه اروپا باعث سردرگمی شده است.