اسمش بود شارجه نامه / محسن دستت کجاست؟ تئاتر وب مبتنی بر


وی سومین روز کنفرانس «هشت روایت اجتناب کرده اند هشت سال از دوام» را با اجرای ۳ حاضر در تالار محراب سپری کرد.

به گزارش تئاتر وب مبتنی بر، سه شنبه ۲۳ فروردین سومین روز اجتناب کرده اند کنفرانس «هشت روایت اجتناب کرده اند هشت سال از دوام» تجلیل شد. در این امروز اجتناب کرده اند کنفرانس کدام ممکن است در تالار محراب برگزار شد، ۳ نمایشنامه «شرجی نامه» شهرام کرمی، به محسنرضا گشتاسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال درست سید حسین فدایی حسین را بیاموزید.

ساعت شش عصر نمایشنامه «نامه های شارجی» به کارگردانی محمدرضا باگری نژاد خوانده شد. {در این} اثربخشی احمد حمیدی، سجاد دبیریان، نسترن صفررسول الغدیری، سارا قندمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد ماهن شناخته شده به عنوان نقشه خوان حضور داشتند.

«نامه های جدید» داستان مرد جوانی را روایت می تنبل کدام ممکن است در حین کاوش در مناطق جنگی ۵ نامه را پیدا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب خواهد گرفت آنها را به صاحبان منتظرشان عرضه دهد.

علاوه بر این نمایشنامه «بازو من می خواهم به محسنبه کارگردانی محمد حسن ستوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حضور احمد کشاورزی، محمد ستوده، رضا گدرزی، حاج علیپور، پاداش فدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معصومه اکبری شناخته شده به عنوان نقشه خوان ساعت ۲۰:۳۰ اجرا شد.

“بازو های باید به محسن” داستان محسناو تنها جوان بازمانده اجتناب کرده اند گروه اطلاعات آموزی است کدام ممکن است به مناطق جنگی گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیانیه سوگند خورده رسیده است.

سومین حاضر کنفرانس «هشت رمان برای هشت سال از دوام» در ۲۳ فروردین، نمایشنامه خوانی «کانال درست» به کارگردانی میثم رمضانی بود.

«کانال درست» داستان تنها رزمنده بازمانده اجتناب کرده اند عملیاتی است کدام ممکن است در کانال درست تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا پس اجتناب کرده اند سال ها در خواستار استخوان های همرزمانش به جهان بازگشته است.

این تأثیر اجتناب کرده اند میثم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی رمضانی بهروز است مرادی غول پیکراین نمایشنامه توسط مسعود مومنی، محسن اختیاری، محسن کلاته، سمیه اقبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد مبتلا خوانده شد.