اشک های خواننده پس از مرگ خواهرش در برنامه زنده


نیهات دوغان خواننده ترک بی سر و صدا با هوادار ایرانی آرزو دوغان ازدواج کرده است. نیهات دوغان که مهمان برنامه تلویزیون ترکیه بود در پخش زنده نتوانست جلوی اشک های خود را بگیرد.

بامداد- نیهات دوغان که مردادماه با هوادار ایرانی اش آرزو دوغان بر سر سفره عقد نشسته بود، پدر می شود.

به گزارش گروه ترجمه صبح، وی در روزهای گذشته مهمان یکی از برنامه های تلویزیون ترکیه بود و شخصا خبر خوش بچه دار شدنش را اعلام کرد.

اشک های خواننده پس از مرگ خواهرش در برنامه زندهنیهات دوغان که دو سال از مرگ خواهرش می گذرد در حین صحبت در این باره نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد و گفت روزهای سختی را پشت سر گذاشته است.

دوغان گفت: یک هفته پیش تولد خواهرم بود، خواهرم برایم خیلی با ارزش است، او از این دنیا چیزی نمی بیند.

داغ عزیز دیدنش خیلی سخته…امیدوارم خدا این درد رو به کسی ندهد…در تمام عمرم چنین دردی حس نکردم…انگار تیکه ای از قلبم کنده شده. “

اشک های خواننده پس از مرگ خواهرش در برنامه زندهدوغان پس از گفتن این سخنان نتوانست جلوی گریه خود را بگیرد و استودیو را ترک کرد.

بیشتر بخوانید: ماه عسل عاشقانه خواننده ترک با همسر ایرانی اش