اصغر فرهادی در مخلوط ۹ نفره هیات داوران جشنواره فیلم کن قرار گرفت – تئاتر اینترنت


لیست اعضای هیات داوران کن آخر پس اجتناب کرده اند شنیده ها‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر فراوان آشکار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن فرهادی به بازیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان‌ها اجتناب کرده اند تعدادی از ملت تولید دیگری ملحق می‌شود.

به گزارش تئاتر اینترنت به نقل اجتناب کرده اند ورایتی، اصغر فرهادی در مخلوط ۹ نفره هیات داوران جشنواره فیلم کن فرانسه قرار گرفته است.

بعد اجتناب کرده اند ده‌ها شنیده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات مشخص، ونسان لیندون بازیگر فرانسوی فیلم سال قبلی «تیتان» کدام ممکن است به دست آورد جایزه نخل طلا شده بود شناخته شده به عنوان رییس هیات داوران هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین فاصله اجتناب کرده اند این جشنواره اصلی محدوده شد.

لیندون کدام ممکن است در سال ۲۰۱۵ به خاطر ایفای عملکرد در فیلم «مقیاس عالی شخص» ساخته استفانی بریزه به دست آورد جایزه بهتر از بازیگر کن شده بود، حالا تغییر به نخستین ستاره فرانسوی اجتناب کرده اند زمان ایزابل هوپر در سال ۲۰۰۹ می‌شود کدام ممکن است شناخته شده به عنوان رییس هیات داوران برگزیده شده است.

اصغر فرهادی کارگردان «فروشنده» کدام ممکن است ۲ جایزه اسکار را در کارنامه شخصی دارد، در هیات داوران به جف نیکولز کارگردان آمریکایی، ربکا هال بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمساز بریتانیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپیکا پادوکون بازیگر هندی ملحق می‌شود.

نومی راپاس بازیگر سوئدی، جازمین ترینکا بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان ایتالیایی، لاج لی کارگردان فرانسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یواکیم تریر فیلمساز نروژی لیست اعضای هیات داوران را پایان دادن می‌کنند. نخستین فیلم ترینکا با عنوان «مارسل!» هم در بخش حاضر ویژه فستیوال چاپ شده ممکن است.

لیندون در ادعا‌ای اظهار داشت: در همراهی با هیات داوران، ما امتحان شده می‌کنیم بهتر از مراقبت را اجتناب کرده اند فیلم‌های بلند مدت داشته باشیم کدام ممکن است تمام‌شان شبیه به امید پنهان شجاعت، ثابت بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی را حمل می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت آن‌ها تحمل تاثیر توصیه بیشترین انواع پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها اجتناب کرده اند طریق بحث کردن با آن‌ها با توجه به دردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت‌های مشترک‌شان است.

با اشاره به اینکه فستیوال اجتناب کرده اند سه هفته تولید دیگری تحریک کردن می‌شود، مخلوط کردن هیات مدیره کن به هیچ وجه آنقدر دیر گفتن نشده بود. تیری فرمو مدیرکل فستیوال در یک واحد کنوانسیون خبری اظهار داشت این تاخیر به خاطر مشکلات به راحتی در دسترس است نبودن استعدادها پیش به اینجا رسید. او قبلاً می‌خواست پنلوپه کروز هم در مخلوط هیات داوران باشد با این حال او این امکان را نداشت.