اصولگرایان هم از دبیر ستاد می ترسند/ به تحلیل کاهان گوش ندهیداین ستاد که سالانه میلیاردها تومان دریافت می کند، با تمرکز بر موضوع حجاب، بحرانی همه جانبه برای دین و جهان عمومی ایجاد کرده است.

نکته عجیب اینجاست که این آقایان گویا نمی دانند کدام مراکز و نهادها سال هاست پشت گشت ارشاد و حجاب اجباری ایستاده اند و حاضر به انعطاف نیستند و اجازه بحث کارشناسی در فضای بسته را نمی دهند. مناظره ای را که در شهریور ۱۳۹۸ در برنامه زاویه در شبکه ۴ داشتم در مورد انتقاد از تور ارشاد و حجاب اجباری انجام داده است و شاید ادامه مناظره با چنین میزگردی بتواند راه حلی داشته باشد و نه. موضوع را به این نقطه بکشانید

توصیه من به چهره های دغدغه مند اصولگرا که به نظر می رسد به جای تمرکز بر حاشیه و حمله به فردی که فکر می کند وظایف انقلابی و بزرگوار خود را انجام داده، کمی به خود آمده اند و وخامت اوضاع را درک کرده اند، نکته اصلی و محوری نهادها رفته اند و با گوشه چشمی، اتاق فرماندهی را متقاعد می کنند که این اقدام گشت زنی مخرب و شوم را جمع آوری کند و علاوه بر این، فرمانده را متقاعد کرده اند که برای آن طرح جدیدی ارائه دهد. حاکمیت و تحلیل کیهان و کیهان گوش ندهید که از نظر ضعف و سوء تفاهم دست کمی از دبیر ستاد کل نیروهای مسلح ندارند و بحران عمیق و ریشه ای را اکنون به ماهواره ارجاع می دهند. . و هنوز هم فکر می کنند که قطع کردن اینترنت و سرکوب آن بهترین راه حل است.

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰