اطلاعیه تفسیر ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرائم و جرائم در آزمون سراسری.
نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی شهریور اول در جریان بررسی پیش نویس تحقیق ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون سراسری با کلیات و جزئیات این تحقیق با ۱۴۸ رأی موافق. ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع نمایندگان ۲۲۲. حاضران در سالن موافقت کردند.