اطلس شهدای فرهنگی، هنری و رسانه ای استان البرز منتشر شدوی با نگاهی به فضای فرهنگی و معنوی جبهه گفت: تاکنون کمتر به حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در جبهه پرداخته شده است و تدوین این اطلس می تواند در ثبت تاریخ بسیار موثر باشد. دفاع مقدس

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در ادامه افزود: ثبت تاریخ دفاع مقدس با جمع آوری، ثبت اطلاعات و تهیه اسناد به صورت دیجیتالی ضروری است و به همین دلیل انتشار این اطلس می تواند به عنوان یک اقدام باشد. گامی بزرگ برای معرفی حماسه دفاع مقدس به جهانیان. آینده باشد

جابری انصاری از تشکیل دبیرخانه دائمی و کمیته ویژه جمع آوری اطلاعات شهدای فرهنگی، هنری و رسانه ای استان البرز خبر داد و افزود: تشکیل این دبیرخانه و کمیته های مربوطه نقش مهمی در ثبت و جمع آوری تاریخ خواهد داشت. دفاع مقدس

در این مورد از این مسئول درخواست می شود اطلاعات نهادهای فرهنگی و نظامی مرتبط را به این دبیرخانه ارسال کند و ادامه می دهد: برای تدوین اطلس جامع اطلاع رسانی شهدای فرهنگی، هنری و رسانه ای نیازمند تعامل و همکاری حداکثری کسانی هستیم که مربوط. سازمان های فرهنگی و نظامی و امیدواریم با تسریع در ارسال اطلاعات، زمینه انتشار این اطلس را فراهم کنیم.

جابری انصاری رهنمودهای آیت الله حمدانی امام جمعه کرج و نماینده فقهای استان البرز را در زمینه ثبت تاریخ دفاع مقدس بسیار مفید دانست و اظهار داشت: آیت الله حمدانی بارها بر ضرورت انتقال تاکید کردند. مفهوم ارزشمند دفاع مقدس برای نسل های آینده و کودکان و نوجوانان که آینده سازان انقلاب اسلامی هستند مورد تاکید قرار گرفته است و در تدوین این اطلس نیز باید به این موضوع توجه شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به تاکید مجتبی عبداللهی استاندار البرز بر حفظ تاریخ دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: یکی از مهم ترین موضوعاتی که باید به آن توجه شود ثبت است. و ارسال تاریخ دفاع مقدس مستندسازی و دقت است و در ثبت وقایع برای جلوگیری از تحریف تاریخ در آینده است.

جابری انصاری سوابق تاریخی دفاع مقدس و مقاومت را یکی از مهم ترین اولویت های فرهنگی استان البرز دانست و افزود: حماسه دفاع مقدس گنجینه گرانبهایی است که میراث گرانبهای آن باید به نسل های آینده به ویژه کودکان منتقل شود. و جوانان به عنوان پرچمداران آینده انقلاب اسلامی با ثبت تاریخ دفاع مقدس باید پاسداران خوبی برای نسل های آینده باشیم.