اعتراف تلخ وزیر نفت / پول نفت نیامد


به گزارش خبرآنلاین، عبدالله گنجی، پرانرژی رسانه ای اصولگرا نوشت:

در امروز اجتناب کرده اند وزیر نفت پرسیدم اگر نفت بیشتری می فروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولش برمی گردد چرا در معیشت به نظر می رسد نمی شود؟

وی با دقیق اینکه اصولاً آن صرف کسری بودجه مقامات در گذشته شد کدام ممکن است در سال ۴۷ بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد {بوده است}، مابقی صرف کسب چرخ دنده غذایی بوده کدام ممکن است قیمت در سراسر جهان آن ۲ برابر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

اعتراف تلخ وزیر نفت/ هزینه های صادرات نفت خرج نشد

اصولاً بیاموزید:

۲۱۱۲۴