اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شدند


مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و ویژه اقتصادی در احکامی جداگانه اعضای جدید هیات مدیره « سازمان منطقه آزاد قشم » را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم آنلاین، بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱- آقای «افشار فتح الهی» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین آقای «محمدباقر سعادت» می شود.

۲- آقای «عادل پیغامی» به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم به مدت سه سال جایگزین خانم «پروین فرشچی» می شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

منطقه آزاد قشم
منطقه آزاد