اعلام شماره حساب های هلال احمر برای کمک رسانی به زلزله زدگان افغانستان


به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آماده زلزله جدیدی در کشور دوست و برادر افغانستان است که منجر به کشته و زخمی شدن آن شد. بیش از هزار نفر. افغانی.” ارسال کمک های بشردوستانه به افراد آسیب دیده و نیازمند این کشور.

جامعه نوع دوست کشور می تواند کمک های بشردوستانه را از طریق شماره حساب ۹۹۹۹۹، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹، کد سفارشی ۱۱۲*۷۳۷* و شماره حساب بانک مرکزی به شماره ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۸ واریز کند.