امتحان شده برای اجرای “سبک تئاتر” / “هاله” به در اطراف اجتناب کرده اند فرمالیسم افراطی – تئاتر وب مبتنی بر


حاضر «الحالا» بر مقدمه ۲ رمان «ربکا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «حالا» اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ماه در تالار حافظ به حاضر درآمد.

به گزارش تئاترآنلاین، مهدی محبلی کارگردان حاضر «اورا» دانستن درباره اجرای این حاضر ذکر شد: سعی کردیم همراه خود بستگی به روایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند فضای ترسناکی کدام ممکن است قصه ها داشت، حاضر را اجتناب کرده اند رسمیت افراطی در اطراف نگه داریم. زبان آسان با این حال تعیین کنید روایی پیچیده نمایشنامه در قالب ژانری هولناک مشکل سختی بود کدام ممکن است در کل حاضر همراه خود آن مواجه شدیم.

او ذکر شد: بازیگران این فیلم گروهی اجتناب کرده اند بازیگران ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاصر کار هستند کدام ممکن است ماه هاست در امتحان شده برای راه اندازی شد این سبک در ایران هستند کدام ممکن است چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.

محبلی ذکر شد: در ۲ سال قبلی جدا از اجرای حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت فیلم تئاتر، تمرینات هاله ای را دنبال کرده ایم. برای حضور در تعیین کنید جذاب طبیعتا محدودیت هایی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام همراه خود وجود این سبدها کنار هم قرار دادن انجام کار شدیم.

در حاضر «اورا» آلمیرا صارمی، نساء یوسفی، محمدرضا حسن زاده، ایلار نشاهری، سوگند دیانی، عیسی حسینی، مهناز فوراتی، فرنوش نادرپور، لیلا هوشیاری، سارا محمودی، پولاد شعبانی، هلنا کریمی، علیرضا عبدالله ماهی زاده. عملکرد صنوبر تبدیل می شود.

لیلا مهدوی سرپرست مشاور، ناجین لرستانی دستیار کارگردان، ماهی عظیمی طراح صحنه، زهرا سوهانی طراح لباس، مرتضی حیدری آل کثیر طراح گریم، شبنم علوی طراح پوستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامد مصلایی هنرهای تجسمی. است.

در چکیده داستان این حاضر آمده است: ویسنته ۹ از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تصور به بداند چرا پا برای اسکان ای می گذارد کدام ممکن است ۹ واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ رویا در آن به واقعیت می پیوندند. فتنه در انزوا تعیین کنید خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیش بینی اوست.

مهدی محبلی پیش اجتناب کرده اند این نمایشنامه های «همین کدام ممکن است هست»، «اجتناب کرده اند دل گندمزار»، «بی پشم»، «پاریس»، «ورزشی در حال مرگ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «غارها» را حاضر کرده بود.

حاضر «الحالا» ساعت ۱۹ در تالار حافظ به حاضر درمی آید.