امکان خرید از سامانه مجازی نمایشگاه از کیوسک‌های اطلاع‌‌رسانی مستقر در مصلیقائم مقام آران تاچ گفت: کیوسک‌های اطلاع‌رسانی جانمایی شده در نمایشگاه کتاب، امکان خرید مجازی با بن تخفیف را برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است.