انبساط مالی ۴ درصدی در ۹ ماهه پایانی سال ۲۰۲۱


رئیس کل موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند انبساط مالی ۴ درصدی در ۹ ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در همین مقطع، حساب جاری تراز صنوبر‌های خارجی ملت همراه خود مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری در کنار {بوده است}.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی مرکزی، رئیس‌کل موسسه مالی مرکزی در نشست رؤسای کل موسسه مالی ­های مرکزی کشورهای بخش خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیای مرکزی، همراه خود ردیابی به رویکردهای متعهد شدن شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران اظهار داشت: همراه خود تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش­ های اندیشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شرایط بین‌المللی، توسعه کاهشی نرخ تورم در سال جاری شکسته نشده می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد وفاداری دسترس در بازار فارکس، شتاب‌گیری انبساط اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری صحیح در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.

دکتر صالح آبادی همراه خود برشمردن آثار مالی زیانبار فاجعه کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی ۲ سال قبلی همانند متنوع اجتناب کرده اند اقتصادهای تولید دیگری ملت ها عمدتاً به واسطه شیوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ویروس کرونا همراه خود مشکل‌هایی مواجه گردید.

علاوه بر این اقتصاد ایران همراه خود مشکل‌های عکس نظیر بدتر کردن تحریم‌های بوتلگ مقامات آمریکا اجتناب کرده اند زمان خروج آن مقامات اجتناب کرده اند برجام مواجه {بوده است}.

مجموعه این شرایط به همان اندازه حدودی توانست انبساط مختصر مدت اقتصاد ایران را بطور لحظه ای متاثر سازد. با این حال همراه خود متعهد شدن پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز واکسیناسیون در عمق در مقابله همراه خود ویروس کرونا، ورزش‌های مالی ملت بطور خاص بخش شرکت ها در جاری یادآور توسعه دوره ای شخصی است.

آمارها حاکی اجتناب کرده اند افزایش نسبی وضعیت مالی ایران است

رئیس کل موسسه مالی مرکزی همراه خود استناد به آمارهای رسمی اجتناب کرده اند متغیرهای کلیدی اقتصاد گفت: آمارهای رسمی اجتناب کرده اند متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماه­های پایانی سال ۲۰۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی اجتناب کرده اند افزایش نسبی وضعیت اقتصاد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم در توسعه متغیرهای کلان مالی می‌باشند.

برای مثال نرخ تورم دوازده‌ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح به سطح کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۰ متاثر اجتناب کرده اند محدودیت ورود به دارایی ها ارزی ناشی اجتناب کرده اند بدتر کردن تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، اجتناب کرده اند سپتامبر ۲۰۲۱ وارد توسعه نزولی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به همین ترتیب ۱۳.۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵.۴ واحد سهم کاهش یافته است ­اند.

انبساط اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹ ­ماهه پایانی سال ۲۰۲۱

وی علاوه بر این افزود: بر ایده محاسبات {انجام شده}، انبساط اقتصادی در ۹­ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ برابر ۴.۱ سهم نتیجه گیری کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین مقطع، حساب جاری تراز صنوبر‌های خارجی ملت همراه خود مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری در کنار بود. در این دوران روزی، صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات کالا (فوب) به همین ترتیب برابر ۵۶.۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴.۲ میلیارد دلار بود کدام ممکن است نسبت به فاصله خیلی شبیه سال در گذشته اجتناب کرده اند آن برابر ۶۳.۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴.۲ سهم افزایش آرم می‌دهند.

لزوم متعهد شدن پوشش های مالی همراه خود هدف مدیریت تورم

دکتر صالح آبادی اخلال در زنجیره ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فشار­های قلمرو­ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین­المللی) همراه با سیاستهای مالی انبساطی همراه خود هدف حمایت اجتناب کرده اند خانوارها را اجزا مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اجزا اقتصاد ایران را نیز همراه خود ملاحظه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. اجتناب کرده اند این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان مالی نظیر تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی را همراه خود ابهاماتی مواجه ساخته است.

وی افزود: آمارهای بین ­المللی حاکی اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تعدادی از دهه تورم ­های زیرین مجدداً نرخ تورم در بیشتر اوقات کشورهای رشد‌یافته آغاز به افزایش نموده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر سایر کشورهای در جاری رشد را نیز به صورت عقب کشیدن متاثر نموده است.

رئیس کل موسسه مالی مرکزی همراه خود ردیابی به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای اساس کدام ممکن است مجموعاً شناخته شده به عنوان شوک ­های در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار­های ارزش­ ای قلمداد می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرایت فوری این شوک های تورمی به اقتصادهای در جاری رشد، نیاز یافته به همان اندازه در طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پوشش­ های مالی در کشورهای رشد یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری رشد عمدتاً همراه خود هدف مدیریت تورم دقت تذکر بیشتری صورت گیرد.

دکتر صالح آبادی در طولانی مدت ابراز امیدواری کرد همراه خود ملاحظه به رویکردهای متعهد شدن شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش­های اندیشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شرایط بین‌المللی، توسعه کاهشی نرخ تورم در سال جاری شکسته نشده یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد وفاداری دسترس در بازار فارکس، شتاب‌گیری انبساط اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری صحیح در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.