انتقاد آذری جهرمی به بردن تصویر امام خمینی اجتناب کرده اند اتاق تحقق رئیسی + عکس


محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی شخصی نوشت:

یادآوری خوب جمله اجتناب کرده اند رئیس معظم انقلاب -حفظه الله- به مسئولین احترام مستقر در ساختمان زرشکی نهاد ریاست جمهوری: «این انقلاب ناشناس خمینی در هیچ جای جهان شناسایی شده است نیست».


پ.ن: امیدوارم بردن تصویر امام اجتناب کرده اند دیوار این ساختمان سهوی باشد.

انتقاد آذری جهرمی به حذف تصویر امام خمینی از اتاق ملاقات رئیسی + عکس

تا حد زیادی بیاموزید :

۲۱۲۱