انفجار مرگبار در ساختمانی در جاده پلیس


به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی اجتناب کرده اند شیوع انفجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی در ساختمانی در جاده پلیس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ساعت ۸:۰۷ صبح در حال حاضر در تصمیم تلفنی ساکنان با گروه شومینه نشانی تهران، انفجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی در یکی اجتناب کرده اند ساختمان ها. منزل مسکونی واقع در جاده پلیس، ش کریم کاشانی گفتن شد بلافاصله پس اجتناب کرده اند این تقاضا، شومینه نشانان اجتناب کرده اند ایستگاه ۷۸ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران اظهار داشت: نیروهای اعزامی ظرف ۲ دقیقه به محل انفجار رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اتاق خواب} {به دلیل} وجود وسایل گازسوز منفجر شد. شومینه نشانان در بدو ورود شومینه گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: به آگاه همسایگان، شومینه نشانان در مرحله یک صدای انفجار را شنیدند برای عجله وی اظهار داشت: در جاری امتحان شده برای اطفای آن هستند کدام ممکن است متاسفانه مردی ۳۵ ساله بر تأثیر شومینه سوزی در شبیه به اتاق دچار حریق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان باخت.

ملت وی اظهار داشت: خوشبختانه شومینه نشانان شومینه را مهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرایت حادثه به سایر مناطق جلوگیری کردند. خیلی همین الان نیروهای تخصص در محل حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری بازرسی وضعیت هستند، در واقع بر مقدمه گمانه زنی های اولین برخاستن اجتناب کرده اند نشت بنزین بود