انگشتر الماس کلید «جنیفر لوپز» را فاش می تدریجی/عکس


انگشتر الماس در انگشت چپ جنیفر عروسی او را یک بار دیگر فاش کرد.

صبح روز دوشنبه جنیفر لوپز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخترش امی برای گرفتن مبلمان به فروشگاه های لا رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی کدام ممکن است ملاحظه عکاسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکاسان را به شخصی جلب کرد وجود منصفانه حلقه الماس در انگشت چپ جنیفر بود!

حلقه الماس مخفی "جنیفر لوپز" تشخیص / عکس

بعد از همه جنیفر فوق العاده مراقب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه حلقه الماس را در کف دستش پنهان کرد!

جنیفر لوپز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بن افلک تابستان قبلی پس اجتناب کرده اند جدایی در سال ۲۰۰۴ یک بار دیگر جمعاً قرار گذاشتند. لوپز را انتخاب کنید و انتخاب کنید افلک منصفانه عمارت ۵۰ میلیون دلاری در قلمرو زیبا بل ایر لا خریدند.

به گزارش TMZ، این خانه باشکوه با مساحت ۱۸۵۸ متر مربع کدام ممکن است در فضایی انصافاً شخصی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها زیادی آن را احاطه کرده است، دارای ۱۰ {اتاق خواب}، ۱۷ اتاق استراحت، چندین آشپزخانه، سینما، سالن بدنسازی، استخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پتانسیل ها رفاهی است! آگاه تبدیل می شود در صورت پایان دادن کسب این ملک توسط جنیفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بن، آنها برای همه زمانها با فرزندان شخصی به این خانه نقل محل قرارگیری می کنند.