اهمیت ارتقاء و اطلاع رسانی در صنعت بیمه


همزمان با برگزاری «چهاردهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه» کارگاه آموزشی اهمیت ارتقا و اطلاع رسانی در صنعت بیمه با حضور جواد گودرزی – معاون روابط عمومی بیمه مرکزی، نصرت اله محمدی. – مدیر روابط عمومی بیمه البرز، سید فرید میر موسوی – مدیر روابط عمومی بیمه امروز و مریم زمردیان – مدیر روابط عمومی آسورانسی سامان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبرآنلاین؛ تهیه و تدوین مستندات توسعه فرهنگ بیمه، برنامه ریزی برای گنجاندن مفاهیم بیمه در کتب دوره متوسطه، برنامه ریزی برای آموزش مفاهیم بیمه به کودکان در قالب نمایش و …، نقش روابط عمومی در توسعه فرهنگ بیمه ضرورت اصلاح ساختار و تشکیلات روابط عمومی، لزوم نگاه ویژه به روابط عمومی توسط سازمان ها و مسئولان و سپس نقش روابط عمومی در تحول و پویایی سازمان ها و … که مهمترین محور این امر است. پنل ویژه .

مدیر روابط عمومی بیمه دی:

ارتقای فرهنگ بیمه ضامن توسعه نفوذ بیمه در کشور است

سید فرید میر موسوی، مدیر روابط عمومی شرکت بیمه روز بیمه روز در این پنل ویژه گفت: انبوه اطلاعات شرکت های بیمه نمی تواند کمکی به رفع موانع فرهنگی در جامعه کند. وی از رسانه ها خواست تا صنعت بیمه را به صورت عمومی تر ترویج دهند.

مدیر بیمه روز روابط عمومی در ادامه افزود: رسانه ها باید محتوایی تولید کنند که به ارتقای سطح فرهنگ بیمه ای کمک کند و در واقع ارتقای فرهنگ بیمه ضامن توسعه ضریب نفوذ بیمه در کشور خواهد بود.

مدیر روابط عمومی بیمه البرز:

وضع مالیات های فراوان بر شرکت های بیمه باعث عدم رشد صنعت بیمه شده است

عدم حمایت دولت از صنعت بیمه و وضع مالیات های فراوان بر شرکت های بیمه دلیل عدم رشد مناسب صنعت بیمه و دلیل اصلی عدم ارتقای فرهنگ بیمه است. نصرت اله محمدی در این پنل ضمن برشمردن آسورانسی تنگاه، سندیکای بیمه گران ایران، شرکت های بیمه، شبکه فروش بیمه و دولت به عنوان بازیگران و نقش آفرینان در ارتقای بیمه و وظایف هر یک از آنها، نقش دولت در ارتقاء بیمه تا خصوصی و بسیار مهم است. وی با اشاره به وضع مالیات های فراوان بر شرکت های بیمه در دو دهه اخیر، این مالیات ها را عامل تضعیف بنیان اقتصادی شرکت های بیمه و زیان دهی عملیات بیمه ای و عدم ارتقای بیمه ای در کشور دانست.

مدیر روابط عمومی بیمه البرز افزایش هزینه ها و اضافه شدن سازمان صدا و سیما و هلال احمر در سال ۱۴۰۱ به سازمان هایی که از سایت های بیمه شخص ثالث کارمزد دریافت می کنند را دلیل اتلاف حق بیمه دانست. دارای بیمه نامه .

مدیر روابط عمومی بیمه سامان:

شبکه های فروش و رسانه تاثیر زیادی در ارتقای فرهنگ بیمه دارند

مریم زمردیان مدیر روابط عمومی شرکت سامان عصورانسی در این پنل گفت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور است. بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک و تامین و امنیت روانی در جامعه که موجب گسترش رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری می شود، نشانه ای از اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد هر کشور است. بنابراین برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور باید به اقناع افکار عمومی و تلاش برای گسترش فرهنگ بیمه در اقشار مختلف مردم توجه ویژه ای شود و از آنجایی که فرهنگ زیربنای هر جامعه پویا است. اطلاع رسانی و ترویج بیمه باعث افزایش سطح رفاه عمومی می شود که این امر مؤلفه امید به آینده را توسعه و تعمیم می دهد. بنابراین روابط عمومی نقش مهمی در ایجاد اعتماد در جامعه و به تبع آن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد. وی افزود: آموزش و آگاهی از عوامل اصلی ترویج فرهنگ بیمه و معرفی محصولات بیمه ای است و این رسالت بر عهده روابط عمومی صنعت بیمه است. زمردیان تصریح کرد: شبکه فروش و رسانه ها تاثیر زیادی در ارتقای فرهنگ بیمه ای دارند که با ترویج فرهنگ بیمه از طریق رسانه ها باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه می شود. وی تاکید کرد: باید از کمپین های تبلیغاتی و اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی در صنعت بیمه برای ترویج فرهنگ بیمه استفاده کنیم.