اهمیت امور پولی تعبیه‌شده برای برندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان


با کاهش همه‌گیری کرونا، متعدد اجتناب کرده اند بلعیدن‌کنندگان همچنان فریب دادن خرده فروشان دیجیتالی محلی خرید و فروش الکترونیک می‌شوند کدام ممکن است شخصی حاکی اجتناب کرده اند جایگزین‌های پولی تعبیه‌شده برای او یا او است. خرده‌فروشانی کدام ممکن است امیدوارند مشتریان حضوری را محافظت کنند، می‌توانند اجتناب کرده اند امور پولی تعبیه‌شده برای تعمیر اصطکاک ناشی اجتناب کرده اند صنوبر‌های داخل فروشگاهی استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، لوئیزا موری، سرپرست مسئله نمایندگی امور پولی تعبیه‌شده «ریلزبنک»، در اظهار داشت‌وگویی کدام ممکن است با وبسایت «پیپرز» داشت بر اهمیت امور پولی تعبیه‌شده برای برندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان تاکید کرد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نکته مهم ردیابی داشت کدام ممکن است با اختلاط اصولاً ارائه دهندگان می‌توان تخصص خریدار را در بلند مدت توسعه داد.

امور پولی تعبیه‌شده چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه سودی برای خریداران دارد؟

امور پولی تعبیه‌شده به برندهایی کدام ممکن است در خارج اجتناب کرده اند بخش امور پولی ورزش می‌کنند، اجتناب کرده اند خرده‌فروشان گرفته تا تجهیزات گلف‌های ورزشی، این امکان را می‌دهد تا محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان پولی را در گزینه ها شخصی اختلاط کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را یکجا حاضر دهند.

این بدان معناست کدام ممکن است آنها می‌توانند محصولاتی قابل مقایسه با حساب‌های جاری، مقوا‌های اعتباری یا رهن را حاضر دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به گونه‌ای ترتیب کنند کدام ممکن است {به بخشی} خالص‌ اجتناب کرده اند تجربیات مشتریان شخصی تغییر شوند. پیش‌تر، این محصولات به زیرساخت‌های در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه خواستن داشتند؛ به همین خاطر، تنها اجتناب کرده اند طریق موسسه مالی‌ها به راحتی در دسترس است بودند.

اکنون پلتفرم «ریلزبنک» برندهای غیرمالی را قادر می سازد تا با قیمت ارزان وارد این بازار شوند.

به این انجمن، مشتریان اجتناب کرده اند محصولات پولی حاضر شده منفعت می‌برند؛ محصولاتی کدام ممکن است ارتباط نزدیک‌تری با آنچه خریداری کردند، دارند. منصفانه دبیت مقوا سوپرمارکتی کدام ممکن است کاهش یافته است‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوایز انحصاری را به مشتریان همیشگی شخصی حاضر می‌دهد، اکنون سودمندتر اجتناب کرده اند اندک کش‌بکی است کدام ممکن است موسسه مالی‌ها حاضر می‌دهند. خریدار پس اجتناب کرده اند تعدادی از بار کسب، با رویای کسب ماشین اجتناب کرده اند خواب بیدار تبدیل می شود، ۹ رهن خودرو.

با این راه، تولید دیگری اجباری نیست به طور به صورت جداگانه در جستجوی تامین‌کنندگان طرف سوم باشند. پیش‌سوراخ بینی می‌شود قطعا ارزش آن را دارد بازار پولی تعبیه‌شده تا سال ۲۰۳۰، به ۷.۲ هزار میلیارد دلار برسد. علت این امر اینجا است کدام ممکن است برندهای مرتبط‌تر می‌توانند محصولات پولی شخصی را حاضر دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط قطعا ارزش آن را دارد بیشتری برای تجربیات مشتریان قائل شوند.

payment

چرا برندهای بلعیدن‌کننده باعث می‌شوند تقاضا برای تجربیات عمیق‌تر اجتناب کرده اند امور پولی تعبیه‌شده افزایش یابد؟

بدون در نظر گرفتن اینکه نخست فین‌تک‌ها به امور پولی تعبیه‌شده پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس غول‌های فناوری نیز آنها را دنبال کردند، اکنون نوبت برندهای بلعیدن‌کننده است کدام ممکن است قصد دارند در مأموریت شخصی میزان کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن را افزایش دهند.

استفاده روزانه اجتناب کرده اند محصولات درمورد به ارائه دهندگان پولی راه جذابی برای بدست آوردن به این هدف حاضر می‌دهد. اجتناب کرده اند این منظر، برندها گذشت گذشت به این نکته پی بردند کدام ممکن است امور پولی تعبیه‌شده فرصتی برتر فراهم می‌تنبل تا به مشتریان شخصی نزدیک‌تر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال‌ای قابل اعتقاد تحمیل کنند.

هدف اصلی روزافزون برندها بر یافتن راه‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز برای کار با هم با مشتریان‌شان دلیلی شد تا سال قبلی نمایندگی ما دسته جدیدی اجتناب کرده اند تخصص‌های پولی تعبیه‌شده را راه‌اندازی تنبل. ما قصد داشتیم برندها امور پولی تعبیه‌شده را صرفا ابزاری برای تراکنش در تذکر نداشته باشند، اما علاوه بر این آنها را به‌عنوان فرصتی ببینند تا بتوانند اجتناب کرده اند آن طریق بخش غول پیکر‌تری اجتناب کرده اند مسکن روزمره مشتریان را توسط دست داشته باشند.

برای مثال، گروه مسابقاتی «مک لارن» را در ذهن داشته باشید کدام ممکن است دبیت مقوا برند شخصی را راه‌اندازی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان پاداش ثابت بودن، ورود انحصاری به پیت لین «گرن پریکس» حاضر می‌دهد. برندی کدام ممکن است پیش‌تر تعاملات تکنیک‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید متناوبی با دنبال کنندگان شخصی داشت، اکنون برای اینکه {به بخشی} اجتناب کرده اند مسکن روزمره آنها تغییر شود، اجتناب کرده اند دارایی ها پولی تعبیه‌شده استفاده کرد.

SMEs

موقعیت برندهای شناسایی شده است در سرتاسر جهان در توسعه تجارب پولی تعبیه‌شده چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر حرف برای ادعا کردن دارند؟

وقتی صحبت اجتناب کرده اند آنها به میان میاید، کافی است کار کردن برندهای جهانی را کدام ممکن است بخش امور پولی تعبیه‌شده را متعهد شدن کرده‌اند، در تذکر بگیریم. «اوبر» یکی اجتناب کرده اند نخستین اپلیکیشن‌هایی بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند صنوبر‌های تعبیه‌شده استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام روابط شخصی را با مشتریان در اختیار داشت. این در حالی بود کدام ممکن است «تسکو» در بریتانیا، حتی در مقابل با فروشگاه مواد غذایی‌ها نیز سهم بیشتری اجتناب کرده اند بازار را در اختیار دارد.

دبیت مقوا «کلاب مقوا پی پلاس» به ازای هر تراکنش اجتناب کرده اند فروشگاه یا محل قرارگیری‌های تولید دیگری منصفانه امتیاز می‌دهد. دارندگان این مقوا می‌توانند اجتناب کرده اند کاهش یافته است‌های انحصاری استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز عضویت شخصی را با برند «تسکو» یا شرکای آن خرج کنند.

کنار اجتناب کرده اند موقعیت برندها در افزایش موقعیت امور پولی تعبیه‌شده، احتمال به سختی برای اتفاق درست مثل خارج اجتناب کرده اند این خانه موجود است. زیرساخت‌های پولی بخش بزرگی اجتناب کرده اند روایت تخصص برندها بوده‌اند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده هم نمی‌کنیم این توجه‌انداز سریع اصلاح تنبل. با این وجود، اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است برندها بیشتر و بیشتر پلتفرم‌های شخصی را رشد می‌بخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های جدیدی برای فریب دادن مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش به آنها تحمیل می کنند، امور پولی تعبیه‌شده موقعیت مهمی را ایفا می‌تنبل. تنها چیزی کدام ممکن است ملاحظه ما را به شخصی معطوف کرده است، برندهای بنگاه‌های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوسط (SMEs) هستند کدام ممکن است نباید به خطا تصور نکنند تولید دیگری {نمی توانند} اجتناب کرده اند دارایی ها پولی تعبیه‌شده استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بازیگران غول پیکر‌تر رقبا کنند.

تذکر خواهید کرد کسب اطلاعات در مورد اختلاط صنوبر‌های تعبیه‌شده در رسانه‌های اجتماعی چیست؟ این تکنیک را پیچیده یا نسبتاً آسان توضیح دادن می‌کنید؟

دردسرساز می‌توان شهرت جهانی صنوبر‌های همتا به همتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب‌وکار به بلعیدن‌کننده را اجتناب کرده اند طریق رسانه‌های اجتماعی در کشورهایی قابل مقایسه با چین نادیده گرفت. ریسک‌های خاصی موجود است کدام ممکن است باید مدیریت شوند، قابل مقایسه با غیر صادقانه در صنوبر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح ایمنی داده‌ها.

{با این وجود}، اهمیت فناوری برای باند جوان‌تر در وهله دوم مطرح می‌شود. آنها اجتناب کرده اند برندها پیش بینی دارند کدام ممکن است بتوانند اجتناب کرده اند تمام کانال‌ها به آنها ارائه دهندگان حاضر دهند، چه در اینترنت‌سایتشان، چه در فروشگاه یا چه اجتناب کرده اند طریق رسانه‌های اجتماعی.

تکامل فوری رسانه‌های اجتماعی هم پیچیدگی‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم جایگزین‌هایی را برای صنوبر‌های تعبیه‌شده به در کنار دارد. متاورس احتمالاً در دهه‌های بلند مدت یکی اجتناب کرده اند بارورترین فضاهای تراکنش {خواهد بود}، با این حال چگونگی آن باقی مانده است خاص نیست.

In-store payments

خواه یا نه می توانید بلند مدت این ارائه دهندگان پولی یکپارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریدار‌محور را پیش‌سوراخ بینی کنید؛ آن هم در حالی کدام ممکن است پاندمی کرونا فروکش کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر افراد مشتاق هستند به مسکن زودتر شخصی برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن کسب اجتناب کرده اند بستر اینترنت ترجیح می‌دهند به صورت حضوری اجتناب کرده اند فروشگاه‌ها کسب کنند؟

پاندمی ویروس کرونا تغییراتی را کدام ممکن است پیش‌تر در بخش ارائه دهندگان پولی در جریان بود، تسریع کرد. استفاده اجتناب کرده اند پول دیجیتال، قابل مقایسه با انبساط خرید و فروش الکترونیک، اجتناب کرده اند در گذشته در اصل کار بود. تأثیر دقیق پاندمی این بود کدام ممکن است افراد با سرعت بی‌سابقه‌ای عادات شخصی را اصلاح دادند.

این در حالی بود کدام ممکن است در هر مورد دیگر، پذیرش دیجیتال به کندترین تعیین کنید قابل انجام تکامل می‌کشف شد. امروزه، هم بلعیدن‌کنندگان جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بلعیدن‌کنندگان عجیب و غریب تخصص بالایی در زمینه خرده فروشی دیجیتال دارند.

با کاهش همه‌گیری کرونا، متعدد اجتناب کرده اند بلعیدن‌کنندگان همچنان فریب دادن خرده فروشان دیجیتالی محلی خرید و فروش الکترونیک می‌شوند کدام ممکن است شخصی حاکی اجتناب کرده اند جایگزین‌های پولی تعبیه‌شده برای او یا او است. کسب اطلاعات در مورد مشتریانی کدام ممکن است ترجیح می‌دهند به صورت حضوری اجتناب کرده اند فروشگاه‌ها کسب کنند، باید اظهار داشت آنها اکنون این کار را با انتظارات بیشتری انجام می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری کسب در فروشگاه را منصفانه نیاز ندانسته، اما علاوه بر این آن را منصفانه انواع می‌دانند.

خرده‌فروشانی کدام ممکن است امیدوارند مشتریان حضوری را محافظت کنند، می‌توانند اجتناب کرده اند امور پولی تعبیه‌شده برای تعمیر اصطکاک ناشی اجتناب کرده اند صنوبر‌های داخل فروشگاهی استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات متفاوتی تحمیل کنند کدام ممکن است مشتریان را الهام بخش به کسب در فروشگاه کنند. متعدد اجتناب کرده اند مشتریان علاوه بر این پیش بینی دارند کدام ممکن است بتوانند تجارب کسب اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری شخصی را اختلاط کنند. با این وجود خرده فروشان قابل انجام است اجتناب کرده اند موقعیت نوآوری خرید و فروش الکترونیک در موفقیت شخصی غافل شوند.

مترجم: فرزانه اسکندریان

تأمین: