اولویت اصلی آموزش برای ارتقا و توسعه مهارت های فنی و تخصصی روسای شعب است


کریم میرزاخانی مدیر مرکز تحصیلات و تحقیق بانک توسعه تعاون به بهانه برگزاری دوره آموزشی اصول تنظیم قرارداد تسهیلات برای رئیس موجود استان تهران گفت: رویکرد آموزشی بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و توسعه شایستگی و مهارت های فنی همکاران موجود اراده و به این ترتیب، تحصیلات روسا موجود در نیمه اول امسال در اولویت قرار گرفته است.
مدیر مرکز تحصیلات و تحقیق در مورد برنامه تحصیلات روسا موجود اضافه توسعه برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک و شاخه محور با همکاری ستاد و واحدهای مدیریتی تخصصی موجود یک استان است. در این راستا تلاش شده است تا نیازهای آموزشی کارکنان به ویژه همکاران تامین شود موجود با بهره گیری از مدرسان متخصص و ماهر در بانک ها و نظام بانکی، تنوع روش های آموزشی، آموزش مربیان در زمینه های خاص مانند ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی و ….
میرزا خانی در ادامه افزود: دریافت نیازهای آموزشی و دغدغه های رئیس موجود با انتصاب مجریان آموزشی در دوره های آموزشی، همفکری با مدیران استانی در تدوین و اجرای برنامه ها در راستای بومی سازی و اجرای دوره های آموزشی و تاکید بر یادگیری و انتقال یادگیری به محیط کار و سازوکارهای مناسب و موثر در نظر گرفته شده است.
مدیر مرکز تحصیلات و تحقیق در مورد دروس معارف در سال ۱۴۰۱ م موجود وی افزود: دوره های تحلیل صورت های مالی، قراردادهای تسهیلات بانکی، پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن، اعتبارات اسنادی ریالی داخلی، تسهیلات خرید بدهی، بازاریابی و توسعه فروش، مسائل نظارتی و تخلفات حسابرسی – اداری، مسائل اعتباری و نیازسنجی اعتباری، آشنایی با فرآیند عملیات ارزی، آموزش مربی/ مدرس (اعتبار اسنادی داخلی – ریالی و ضمانت نامه بانکی)، بانکداری بین المللی و معوق و وصول مطالبات در استان های اردبیل، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، واحد مرکزی مستقل، فارس، قزوین، چهارمحال و بختیاری، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد ادامه دارد.
حسن عشقی رئیس اداره دولتی تحصیلات بانک توسعه تعاون در مورد آموزش روسا موجود استان تهران تشریح کرد: دوره های آموزشی در قالب کارگاه های عملیاتی و عملی برای جامعه هدف روسا موجود استان تهران در زمینه اصول تنظیم و مدیریت قرارداد این تسهیلات با تدریس دکتر حاجی نژاد از مدرسین مجرب نظام بانکی تهیه و اجرا شد. وی افزود که برنامه مذکور در سطح ایالتی و برای همه رؤسای جمهور برنامه ریزی شده است موجود در قالب کارگاه های ویژه و در محل مدیریت موجود این امر در استان اجرا می شود و در گام اول در استان البرز و با توجه به دریافت بازخورد مطلوب در استان تهران نیز اجرا می شود و پس از دریافت بازخورد و تدوین برنامه نهایی در سطح تمامی بانک ها خواهد بود. عملیاتی.
رئیس اداره کل تحصیلات بانک توسعه تعاون ضمن قدردانی از تلاش و همکاری با مدیران و سرپرست استان موجود وی در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی گفت: هسته اصلی تحصیلات نیازهای پیش بینی شده روسا موجود انتظار و توجه بانک از مدیر استان بوده و در حد توان تلاش شده است تحصیلات اصل و مطابق با شرایط هر استان باید عملیاتی باشد.