اولین حامی بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریماداره کل ارتباطات نمایندگی ارتباطات سیار ایران با حمایت نمایندگی اول اجتناب کرده اند برگزاری بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم اجتناب کرده اند روز شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۰۱ مصادف با میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام) خبر داد. به مدت ۱۴ روز تا ۹ اردیبهشت ماه در صومعه سرا امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) دانستن درباره ایشان برگزار تبدیل می شود.

«قرآن؛ کتاب امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت» مانترا بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم است کدام ممکن است با موضوع روزه در سه بخش «ارائه دهندگان فروشگاهی»، «ارائه دهندگان محتوایی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ناشران» برگزار تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حضور تعداد زیادی اتاقک.

این نمایشگاه کدام ممکن است امسال به صورت دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضوری برگزار تبدیل می شود، در مدت یاد شده اجتناب کرده اند ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۳:۳۰ میزبان کلیه کنجکاوی مندان {خواهد بود}.

به مشاوره مسئولان {در این} نمایشگاه، مراسم افتتاحیه این مناسبت باکلاس در لحظه شنبه ۲۷ فروردین ماه ساعت ۵ عصر با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدمهدی برگزار تبدیل می شود. اسماعیلی. وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی.