ایران، قطر و روسیه: ترویکای گاز و بازوهای سیاسی/ آیا نظام دیپلماتیک از این فرصت استفاده خواهد کرد؟!
به دلیل تحریم، روسیه تا پایان سال جاری نمی‌تواند حجم زیادی از گاز خود را به اروپا صادر کند و در همین حال، قطر همان گاز را به پیچیده‌ترین شکل و با هزینه گزاف به اروپا ارسال می‌کند. LNG». از سوی دیگر، ایران از طریق شبکه ملی انتقال گاز دروازه ای به اروپا است و ترکیه می تواند در مدت زمان کوتاهی آن را توسعه دهد. روسیه، قطر و ایران سه ضلع مثلثی هستند که در صورت رسیدن به تفاهم سازنده می توانند انقلابی در جریان صادرات گاز جهان ایجاد کنند.