ایران؛ ققنوس که در طول تاریخ از خاکستر برخاسته است


گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) تاریخ زخم خورده این سرزمین گواه فداکاری مردان و زنانی است که همواره در سرزمین اهورایی با دشمن روبرو می شوند و افتخاری در این سرزمین به جای می گذارند. ایرانیان کشور خود را به ققنوس تشبیه می کنند که در طول تاریخ بارها برای حفظ و دفاع از استقلال و فرهنگ خود در طول قرن ها از خاکستر خود برخاسته است. یکی از عوامل اصلی بقای آن دوام و پایداری ارتش ایران در طول تاریخ این کشور است.

کاظم سلطانی در کتاب «تاریخ ایرانیان» به صورت فشرده شما را با تاریخ پرفراز و نشیب ایران و حکومت های مختلف آشنا می کند. این کتاب خلاصه ای از تاریخ کامل کشور از آغاز مادها تا پایان دوره قاجار است.

ایران به اندازه قدمت و تمدن کهن خود چنان عظمتی دارد که نمی توان کتابی نوشت که تمام تاریخ آن را در برگیرد. کتاب های مختلفی که در طول سال ها نوشته شده اند نمی توانند همه شخصیت ها و وقایع تاریخی را توضیح دهند. به همین دلیل، شکی نیست که کتاب جامعی از تاریخ ایران که تمام تاریخ را در برگیرد، در دسترس نیست.

تاریخ مکتوب برای ما از زمان مادها شروع می شود و دائماً در حال تجدید نظر و تغییر است زیرا با کسب اطلاعات و اسناد جدید، تاریخ مکتوب دائماً در حال تغییر است. بسیاری از اشیای باستانی این گنجینه گرانبها در گوشه و کنار ایران به وفور یافت می شود که هر کدام برگ تازه ای به تاریخ ایران می افزاید.

از طرفی تحریف تاریخ چه از روی ناآگاهی و چه از روی سوء نیت ما را در بیان تاریخ کشورمان دچار مشکل می کند اما راه حلی ندارد. ما نمی توانیم صبر کنیم تا روزی روزگاری فرزندان این کشور یاد بگیرند و تاریخ کامل و بی نقصی به آنها ارائه شود. به همین دلیل برای فراموش نشدن تاریخ، وقایع و شخصیت ها، تاریخ باید تداوم داشته باشد و این احتمال را در نظر داشته باشیم که دستیابی به اسناد جدید و وجود پژوهشگران میهن دوست و میهن پرست روزی تاریخ واقعی و کاملی را رقم خواهد زد. زمین پس از تحریف، کتمان و وارونه سازی وقایع تاریخی به دست آمده است.

پس از ورود اسلام به ایران، زمانی که ایرانیان توانستند خود را از زیر یوغ اعراب رهایی بخشند، مردان وطن دوست در آن زمان به ثبت وقایع و شخصیت های تاریخی پرداختند و خوشبختانه بسیاری از این آثار باقی ماند.

بخش بزرگی از تاریخ ما توسط مورخان و محققان غربی نوشته شده است که با همه ایراداتش شایسته تقدیر است. تاریخ کشور ما آنقدر قدیمی است که نمی توان به تنهایی از آن تاریخ کاملی تهیه کرد.

بسیاری از شخصیت های تاریخی به خودی خود اساس یک کتاب بزرگ هستند. شما می توانید به اندازه همه پادشاهان، وزیران، ژنرال ها، دانشمندان، شاعران و غیره کتاب بنویسید. ضمناً شرح وقایع کوچک و بزرگ در همان دوره.

در قسمتی از زندگینامه ایرانیان می خوانیم: «داریوش که از خاندان هخامنشی است به مصر رفت و جسد کامبوج را به ایران آورد و در همان زمان با زیرکی توانست راز دروغ گوماته قصاب را فاش کند. (بردیا دروغین) و با کمک شش تن از بزرگان گوماته را کشتند و بر تخت سلطنتی نشستند.تصاویر ۹ دوست بردیا که دستگیر و به اعدام محکوم شدند با نام آنها بر روی کتیبه بیستون دیده می شود.

با مرگ پسران کوروش، کشور در هرج و مرج فرو رفت، اما داریوش به سرعت تمام دردهای گردن را از بین برد و صلح برقرار کرد، سپس وقتی شنید که مصر در آرامش نیست، به سرزمین فرعون رفت و بر او پیروز شد. قلب. از سوی کاهنان مصری که نفوذ فراوانی دارند و حاکمان ایران، ستمگرانی را مجازات کردند که مصریان را به دردسر انداخته بودند و مانند کوروش با آنها مهربانانه رفتار می کردند و به دین آنها احترام می گذاشتند.

همانطور که خود داریوش به تفصیل در کتیبه بیستون نوشته است، در اکثر کشورهایی که به تصرف ایران درآمده بودند، شورش در گرفت و در هر منطقه مردمی علیه داریوش قیام کردند، اما او در مدت کوتاهی بر همه مخالفان غلبه کرد و از میان برداشت. آنها..

پس از آن، داریوش از شورشی که در شرف وقوع در آسیای صغیر بود، جلوگیری کرد. او بخشی از مسیرهای تجاری مصر را اصلاح کرد و دانشکده پزشکی بسته مصر را بازگشایی کرد.

ویرانه ها را نیز بازسازی کرد و سپس دستور داد راهی از دریای سرخ به دریای روم (مدیترانه) باز کنند تا کشتی ها از آن راه به هند و ایران برسند و تجارت کنند».

کتاب تاریخ ایرانیان: از پیدایش مادها تا پایان قاجار نوشته کاظم سلطانی در ۲۷۱ صفحه توسط انتشارات ویکتور هوگو منتشر شده است.