ایران‌خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها ویژه عید سعید فطر


معاون جامعه شرکت ها نمایندگی شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا ایران‌خودرو اجتناب کرده اند ارایه شرکت ها ویژه نمایندگی‌های ایساکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خودرو ایران در ایام سفر عید سعید فطر به دارندگان محصولات ایران‌خودرو خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم وب مبتنی بر؛ ماشااله وردینی اظهار داشت: بخش شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا ایران‌خودرو در سفر مناسبتی اندازه سال، قالب‌های ویژه‌ای را اطمینان حاصل شود که تسهیل در ارایه شرکت ها به هموطنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رضایت مشتریان اجرایی می‌تدریجی، در همین راستا اجتناب کرده اند دوازدهم تا شانزدهم اردیبهشت امسال مقارن با سفر عید سعید فطر تمهیدات خاصی را برای سفرهایی کدام ممکن است {در این} ایام صورت خواهد گرفت، فکر است.
وی {در این} باره اظهار داشت: در قالب «کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها عید فطر» ۱۳۳ تصویر به صورت کشیک ۲ شیفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک شیفت کنار هم قرار دادن خدمت‌رسانی به مشتریان خواهند بود کدام ممکن است ساعت کاری تصویر‌های تک شیفت اجتناب کرده اند ۸ تا ۱۶  را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر های ۲ شیفت اجتناب کرده اند ۸ تا ۲۰ {خواهد بود}. علاوه بر این بسیاری اجتناب کرده اند تصویر‌ها نیز به صورت کنار هم قرار دادن‌باش در قالب حضور دارند کدام ممکن است در صورت خواستن به هموطنان خدمت‌رسانی کنند.
علاوه بر این {در این} ایام، در مجموع ۳۷۹ گروه امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۹ اکیپ شیفت، برای ادغام کردن امدادپلاس، خودروبر، موتورسوار، پایگاه ملایم امدادی، کاهش بانوان، امدادسوییچ، کاهش گلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانکس در مسیرهای پرتردد ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای مواصلاتی کنار هم قرار دادن ارایه شرکت ها به خودروهای هموطنان خواهند بود.
وردینی اظهار داشت: کارمندان بخش شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا ایران‌خودرو، همواره همراه با افراد هستند تا در صورت بروز هر گونه اشکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارایه شرکت ها، در اسرع وقت به آن است‌ها خدمت‌رسانی کنند.
گفتنی است، دارندگان محصولات ایران‌خودرو برای بدست آمده شرکت ها در هر ساعت اجتناب کرده اند در یک روز واحد‌روز {در سراسر} ملت، می‌توانند با وسط پاسخ‌گویی معقول ایران‌خودرو به شماره ۰۹۶۴۴۰ تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا برای پرونده تقاضا اجتناب کرده اند شرکت ها متنوع اپلیکیشن ایساکو بهره‌مند شوند.
اجباری به اشاره کردن است، فهرست تصویر‌های مجاز برگزیده شده در ایام شرکت ها‌رسانی، در مکان ایساکو به نشانیwww.isaco.ir  دیده شده است.