این خودرو در ۲۴ ساعت ۵۰ میلیون تومان پرهزینه شد / جدول قیمت


به گزارش خبرگزاری اطلاعات اینترنتنوسانات قیمت دسترس در بازار خودرو در فینال روز هفته همچنان صعودی بود به منظور که در بین خودروهای پراید حال دسترس در بازار، مانکن ۱۱۱ آن اجتناب کرده اند ۱۹۳ میلیون تومان دیروز به ۱۹۵ میلیون تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۳۱ آن اجتناب کرده اند ۱۷۵ میلیون تومان دیروز افزایش کشف شد. در لحظه به ۱۷۶ میلیون تومان رسید.

پراید ۱۵۱ نیز {در این} مدت پرهزینه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ۱۳۹۹ اجتناب کرده اند ۱۵۷ میلیون تومان دیروز به ۱۶۱ میلیون تومان در لحظه افزایش کشف شد.

خودروهای پژو نیز {در این} مدت اجتناب کرده اند نوسانات قیمتی در امان نبودند به منظور که ۲۰ مانکن ۲ مانکن ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ۲۸۷ میلیون تومان دیروز به ۲۹۲ میلیون تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۴۰۰ این خودرو اجتناب کرده اند ۲۷۸ میلیون تومان دیروز به ۲۸۲ میلیون تومان افزایش کشف شد. به حداقل یک میلیون تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۳۹۹ این خودرو {در این} مدت ۳ میلیون تومان پرهزینه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این خودرو هم اکنون ۲۷۰ میلیون تومان است.

خودروهای سمند نیز {در این} مدت اجتناب کرده اند نوسانات قیمتی در امان نبودند، حتی سمند lx آسان مانکن ۱۴۰۱ ۲۷۸ میلیون تومانی دیروز به ۲۸۰ میلیون تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۴۰۰ این خودرو {در این} مدت خوب میلیون تومان پرهزینه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این خودرو در جاری حاضر ۲۷۰ میلیون تومان است.

خودروهای تبس نیز در این دوران پرهزینه شدند. تیبا ۲ مانکن ۱۴۰۰ ۱۹۰ میلیون تومان قیمت ۱۹۲ میلیون تومان به دیروز رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن ۱۳۹۹ این خودرو {در این} مدت سه میلیون تومان پرهزینه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن به ۱۸۵ میلیون تومان رسید.

قیمت خودرو فیدلیتی پرایم نیز {در این} مدت ۵۰ میلیون تومان افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت روز خودرو در جدول زیر آرم داده شده است:

این خودرو در 24 ساعت 50 میلیون تومان گران شد / جدول قیمت

۲۲۳۲۲۷