بازتاب حمله به نویسنده آیات شیطانی/ محافظه کاران آمریکایی: ایران برای قتل سلمان رشدی جایزه تعیین کرده است. برجام را متوقف کنید
مارک دوبوویتز، مدیرعامل بنیاد محافظه‌کار دفاع از دموکراسی نیز در توئیتی نوشت: به نظر می‌رسد سکوت بایدن در قبال سوءقصد به سلمان رشدی نتیجه یک چیز است: ناامیدی از بازگشت به توافق با ایران. استیصال آمریکا. تجاوزات رژیم (ایران) را افزایش می دهد.»