بازسازی مجتمع فرهنگی یادمان شهدای شیمیایی سردشت به پایان رسیدمعاون توسعه، مدیریت و منابع وزیر کشور گفت: یک ماه پس از دستور ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد برای تسریع در بازسازی مجتمع فرهنگی یادمان شهدای شیمیایی سردشت، فردا طی مراسمی با اقدامات جهادی و بر اساس آن این مجموعه بازگشایی می شود. با طرح عدالت فرهنگی دولت مردمی». .