بازنشستگان تامین اجتماعی بسته ویژه دریافت می کنند


به عبور ش خبرنگار مهر حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

با توجه به دستور رئیس جمهور در خصوص برخی از بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی، مقرر شد بسته های ویژه ای در قالب های مختلف در نظر گرفته شود که جزئیات آن در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. معیشت بازنشستگان به ویژه بازنشستگان کم درآمد یکی از اولویت های دولت جامعه است.