بازیکنی کدام ممکن است در گلگهر در استقلال ۷ امتیاز گرفت!


استقلال امشب دوشنبه همراه خود الریان قطر در مخلوط کردن بی نظیر ژول جوهر مهاجم سابق گابنی به میدان سر خورد.

در یکی اجتناب کرده اند اولین دیدارهای در یک روز واحد گروه A لیگ قهرمانان آسیا، نیروی کار های استقلال تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید الریان قطر به مصاف هم رفتند.

یکی اجتناب کرده اند ایده ها جلب توجه این دیدار برای هواداران فوتبال ایران، حضور اریک باینما در مخلوط کردن بی نظیر تاجیکستان بود. مهاجمی کدام ممکن است حضور پرحاشیه ای در دروازه سرجان داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف بابت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده او (سه دیداری کدام ممکن است ۳ بر صفر بود) به کسر ۷ امتیاز محکوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مدعیان فضا گرفت.

اریک بیناما 7 امتیاز برای گل گهر به دست آورد.

پینما اجتناب کرده اند سوی گروه لیگ شرکت کننده بوتلگ گل گهر شناخته شد از مبانی توسل به شرکت کننده خارجی برای ادغام کردن جاری وی نمی شد. وی پس اجتناب کرده اند جدایی غیرمعمول اجتناب کرده اند نیروی کار سیرجانی، روز دوشنبه به صورت قرضی راهی استقلال شد به همان اندازه همراه خود این نیروی کار در لیگ قهرمانان آسیا نمایندگی تنبل.

پاناما امشب در اولین تفریحی آسیایی این نیروی کار جزو اولین استقلالی ها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است {در این} مقطع راهی پیدا کند حداقل های اجباری را مراقبت از فوتبال ایران کسب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی برای یادآور گل گهر نداشته باشد.