باغ ملک خوزستان پس از سیل (عکس)
پدیده بادهای موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داده و باعث مرگ دست کم دو نفر در این استان شده است. در شهرستان باغملک آب وارد برخی از منازل روستایی و شهری شده و خسارات زیادی به مزارع کشاورزی وارد شده است. همچنین راه های ارتباطی برخی روستاها مسدود شده است.