بانک توسعه تعاون و حمایت از تولید و اشتغال زایی- خبری-پایگاه تحلیلی درک آنلاین


رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون رسالت این بانک را حمایت از تولید و اشتغال زایی عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحفم آنلاین ، سیدباقر فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید از چند واحد تولیدی شهرستان های ساوه و زرندیه اظهار داشت: با صندوق توسعه ملی و به میزان وسعت همکاری داشته است. بانک. تامین مالی واحدها بستر مناسبی را برای توسعه صنعتی فراهم کرده است و از این رو رسالت بانک توسعه تعاون حمایت از تولید و اشتغال زایی است.

سید باقر فتاحی رئیس هیئت مدیره بانک در بازدید از چند طرح صنعتی در شهرستان های ساوه و زرندیه استان مرکزی از استان به عنوان یکی از پرچمداران صنعتی نام برد و گفت: کمک به تولیدکنندگان و کمک به چرخه تولید در کشور. از اهداف این بانک است.

وی تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کارآفرینان در راستای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل موجود را از اهداف این بانک عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت واحد استان مرکزی: فتاحی ضمن بازدید از شرکت آتیلا به همراه آیهان، فولاد هیربد و گروه صنعتی سبحان از نزدیک در جریان فعالیت های این مجموعه قرار گرفت.

در این جلسات، رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به فعالیت های بانک توسعه تعاون در صنعت پشتیبان به تشریح خدمات این بانک پرداخت و اظهار داشت: بسته حمایتی بانک توسعه تعاون برای حمایت از صنعت و گسترش فعالیت های اشتغال زایی در حوزه صنعت و معدن. شکل منابع صندوق توسعه ملی موثر و کارآمد است.

وی شرکت های بازدید شده در استان مرکزی را از جمله نامه های صنعت خواند و ابراز امیدواری کرد: تعامل و کمک های متقابل می تواند آثار و خدمات بهتری برای دو طرف داشته باشد.

این جلسه با حضور سعید معادی معاون بازاریابی و استان، حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتبارات، علی وفایی مدیر شعب استان مرکزی و مصطفی منتظری رئیس مدیریت ریسک برگزار شد.